VCA

Waarom VCA?

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Dit alles na aanleiding van een reeks ernstige incidenten. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Europese Standaard

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd. In Duitsland is er een gelijksoortig certificaat : SCC. 

Veel gestelde vragen over het VCA

VCA is een wet. Nee, het is een certificaat wat aangeeft dat u kennis  hebt van basisprincipes wat betreft veilig werken.

VCA-certificaat persoonlijk of voor het bedrijf?   Er is een verschil tussen een persoonlijk VCA-certificaat en  een bedrijfscertificaat VCA.

Voorbeeld: U bent Zelfstandige  en u heeft een VCA-certificaat voor operationeel leidinggevenden ( VOL )  Uw klant vraagt u of u een VCA-gecertificeerd bedrijf bent.  In dat geval is het antwoord: Nee, u bent dit niet. Dit is pas een feit als u aan de vereisten in het handboek VCA voldoet EN dit getoetst is door een daartoe bevoegde certificerende instelling (CI) Bijvoorbeeld: DNV

Veiligheid 

Uit ervaring kunnen wij u zeggen dat veiligheid inderdaad investering kost. Onthoud u daarbij dat onveiligheid bij grote regelmaat veel meer kost. Volg de berichtgeving na arbeidsongevallen en de daarbij behorende schade.